Algemene voorwaarden

Woel Sports

Bij inschrijving voor een sportactiviteit, sportclinic of sportfeest van Woel Sports gaat u automatisch
akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

Artikel 1: Betalingsvoorwaarden
1.1 Bij inschrijving voor de activiteiten verwachten wij dat u het verschuldigde inschrijfbedrag binnen 14 dagen
na bevestiging van inschrijving voldoet.
1.2 Op de (digitale)factuur staan alle betalingsgegevens vermeld.
1.3 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de organisatie besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of
te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Artikel 2: Annuleringsvoorwaarden 
2.1 Annuleren tot 14 dagen vóór een activiteit start is kosteloos. Hierna zijn wij genoodzaakt 70% van het
inschrijfgeld te behouden voor de reeds gemaakte kosten.
2.2 Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de organisatie besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of
te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Artikel 3: Verzuim en afgelasting
3.1 Een verzuimde activiteit kan niet worden ingehaald en is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.
3.2 Bij extreme weersomstandigheden of indien er geen accommodatie beschikbaar is bestaat de mogelijkheid
dat de activiteit wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt rechtstreeks via telefonisch contact, of via
de mail naar uw opgegeven adres.
3.3 Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Woel Sports is vrij in de bepaling wanneer
deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid en klachten
4.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken
van Woel Sports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
4.2 Woel Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als
gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
4.3 Woel Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
eigendommen van de deelnemer.
4.4 Klachten kunt u telefonisch of via de mail richten aan Woel Sports (info@Woelsports.nl)

Artikel 5: Gedragsregels
5.1 Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de activiteit correct te gedragen. Deelnemers dienen zorgvuldig
om te gaan met materialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een
deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
5.2 Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de activiteit te houden aan de huisregels van de
desbetreffende accommodatie.

Artikel 6 Foto en video
6.1 Alle opnames die worden gemaakt door Woel Sports, zijn automatisch eigendom van de
organisatie.
6.2 De organisatie heeft het recht om beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.
6.3 De organisatie dient eerst toestemming te vragen aan de deelnemer of een voogd voor het plaatsen van
een foto of video.

 

× Stuur ons direct een bericht!